Polityka prywatności serwisu fotoprezenter.pl

z 17.04.2023r

INFORMACJE OGÓLNE

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administratorem i właścicielem serwisu www.fotoprezenter.pl jest Mateusz Gryc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Gryc siedzibą w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 72A lok. 3, 15-181 Białystok, NIP: 5423064168, REGON: 384513791; Użytkownikiem serwisu jest podmiot, na którego rzecz właściciel serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną lub na podstawie zawartej umowy. Poprzez ofertę należy rozumieć zgłoszenie użytkownika wysłane drogą elektroniczną (rejestracja konta) do serwisu w celu nawiązania współpracy w zakresie świadczonych przez właściciela serwisu usług.

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 1. Świadczenie usług oferowanych w Serwisie
 2. Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 1. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 2. Twoja zgoda wyrażona w Serwisie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  • profilowaniu w celach marketingowych
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy i do korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu

Skutek niepodania danych:

 1. brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie
 2. brak możliwości korzystania z usług Serwisu
 3. brak możliwości otrzymywania newslettera

Możliwość cofnięcia zgody jest w każdej chwili

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Administrator Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Jakie dane są zbierane

 1. Dane do statystyk tj. IP, nazwy domen, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego czy pliki typu cookie
 2. Przy wypełnieniu i wysłaniu formularza kontaktowego: Imię, email, nr. telefonu o ile zostanie podany, wyrażając zgodę na udostępnienie Administratorowi swoich danych.
 3. Podczas rejestracji konta użytkownika: Imię i nazwisko, email, wyrażając przy tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem rejestracji konta.
 4. Podczas transakcji zakupu sesji: imię, nazwisko, sposób płatności lub ewentualnie dane do wystawienia faktury. Administrator może więc przetwarzać Państwa dane osobowe celem świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Adres domeny użytkownika, adres facebooka użytkownika, adres Instagrama użytkownika, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę i wpisze swoją adresy

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem świadczenia przez Administratora usług w ramach portalu www.fotoprezenter.pl, w szczególności:

 1. rejestracji konta Użytkownika,
 2. zakupu galerii przez Użytkowników pozwalających na tworzenie tych galerii
 3. powiadomienia e-mailem o udogodnieniach dla Użytkownika i wsparciu technicznym,
 4. wymiany korespondencji i odpowiedzi na zapytania Użytkowników,
 5. do zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przechowywane są przez Administratora w okresie od zarejestrowania konta do jego usunięcia, lub w okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła.

Udostępnianie danych

Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe nie są sprzedawane na zewnątrz.

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych
 2. Użytkownik ma możliwość sprostowania, modyfikacji swoich danych
 3. Użytkownik ma możliwość usunięcia swoich danych
 4. Użytkownik ma możliwość wycofania zgód na przetwarzanie danych
 5. Pamiętaj, że usuwając wszystkie swoje dane osobowe lub wycofując zgody z naszej bazy nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie usług, za które zapłaciłeś. Proces ten jest nieodwracalny.

PLIKI COOKIES

Witryna fotoprezenter.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

MODERNIZACJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator Serwisu zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z gromadzeniem/ przechowywaniem danych, prosimy pod adresem: biuro@fotoprezenter.pl